Specifieke Voorwaarden Contractbaan Tennis Indoor (herfst- & winterseizoen)

 

RACKETSPORTSCHIEDAM 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN CONTRACTBAAN TENNIS INDOOR (herfst- & winterseizoen) 2022-2023

🎾 De contractant krijgt een vaste indoor tennisbaan toegewezen door RacketSportSchiedam in de periode van 1 september 2022 tot en met 31 maart 2023. Zondag 25 december, maandag 26 december, zaterdag 31 december en zondag 1 januari is het centrum gesloten.

🎾 Het aantal gehuurde baanuren dat van toepassing is in deze periode, staat vermeld op de toegestuurde factuur.

🎾 Op de baanhuur voor contractanten die een contract aangaan voor de volledige hierboven genoemde periode is 10% korting op de totale huurprijs van toepassing. Deze korting is reeds verrekend in het eindbedrag op de factuur.

🎾 Het management van RacketSportSchiedam behoudt zich het recht voor de baanindeling te wijzigen indien zij dat voor de goede gang van zaken noodzakelijk acht.

🎾 Het totale factuurbedrag dient uiterlijk binnen 2 weken na dagtekening van de factuur te zijn voldaan op het rekeningnummer van RacketSportSchiedam. De betaling geldt tevens als bevestiging!

🎾 Het recht op spelen gaat na betaling in op de in de factuur genoemde startdatum van de seizoensperiode. 

🎾 Na het verstrijken van de betalingstermijn heeft RacketSportSchiedam het recht op verhuur aan anderen.

🎾 De huurperiode en toegekende tennisbaan staan na betaling van de factuur vast en kunnen niet worden gewijzigd.

🎾 De contractant is verantwoordelijk voor correct gedrag van degenen die met hem/haar gebruik maken van het huurrecht en voor de naleving door hen van deze en de algemene voorwaarden.  

🎾 Het is toegestaan om andere spelers op de gehuurde baan op de gehuurde tijd te laten spelen. De huurder heeft niet het recht om niet benutte uren op een ander tijdstip inhalen.

🎾 Het is zonder schriftelijke toestemming van het management verboden om op de gehuurde tennisbaan tennistrainingen/-lessen te geven of te ontvangen.  

🎾 Ter voorkoming van blessures, vervuiling en slijtage van de ondergrond is het betreden of bespelen van de tennisbanen alleen toegestaan met specifiek, schoon en droog tennisschoeisel. Schoenen met zwarte zolen zijn verboden. Met de schoenen waarmee men van buiten de hal is binnengekomen mag ook niet op de banen worden gespeeld. Wij adviseren schoenen met omni- of gladde zolen!    

🎾 Het is toegestaan om een afsluitbare bidon of flesje mee te nemen naar de tennishal. Het is echter niet toegestaan etenswaren en andere dranken de tennishal mee in te nemen.

🎾 In geval dat de indooraccommodatie vanuit overheidswege moet worden gesloten, worden de gemiste uren gecompenseerd in tijd in de periode tot 1 september 2023 of wordt aan de contractant de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een outdoor tennisbaan indien deze wel bespeeld mogen worden en deze op die momenten niet voor andere activiteiten zijn toegewezen.

🎾 RacketSportSchiedam heeft het recht om maximaal 3x per seizoen de contractperiode te onderbreken t.b.v. toernooien en/of evenementen. De huurder zal voor deze niet beschikbare uren 100% gecompenseerd worden door middel van creditering of de door mogelijkheid om op een ander moment te komen spelen.

🎾 RacketSportSchiedam verplicht zich om minimaal 2 weken van tevoren een toernooi en/of evenement aan de huurder kenbaar te maken.

🎾 Bij een gelijkblijvende bedrijfsvoering van RacketSportSchiedam hebben contractanten het eerste recht om het contract in het volgende seizoen voort te zetten.  

🎾 Na betaling is de overeenkomst gesloten en verklaart de gebruiker/contractant zich zonder voorbehoud akkoord te gaan met de dan geldende algemene en specifieke voorwaarden en reglementen. 

Deze specifieke voorwaarden zijn vastgesteld en in werking getreden op 1-6-2021