Specifieke Voorwaarden RSS Alles-In-1 Onbeperkt Maandlidmaatschap

 

RACKETSPORTSCHIEDAM 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN RSS ALLES-IN-1-ONBEPERKT MAANDLIDMAATSCHAP (INCL. RSS MEMBERSHIP)  

> Banen 3 dagen vooraf te reserveren.
> Maximaal 2 actieve reserveringen mogelijk.
> Padel Indoor baan 1, Padel Indoor baan 2 en Tennis Indoor baan 1 zijn tegen betaling te reserveren.

🎾 Het registratieformulier en het daarbij behorende RSS Alles-In-1-Onbeperkt Maandlidmaatschap is strikt persoonlijk en in geen geval overdraagbaar aan derden.  

🎾 Het RSS Alles-In-1-Onbeperkt Maandlidmaatschap wordt afgesloten voor onbepaalde tijd met een minimale lidmaatschapsduur van drie maanden. 

🎾 Het RSS Alles-In-1-Onbeperkt Maandlidmaatschap begint altijd na het registratieproces. Indien bij registreren als startmoment de keuze "Meteen" is gemaakt, telt de lopende maand volledig mee. De ingangsdatum van het Maandlidmaatschap zal dan ook op de eerste van de lopende maand worden ingesteld. 

🎾 Een RSS Alles-In-1-Onbeperkt Maandlid is automatisch RSS Member (Zie ook SPECIFIEKE VOORWAARDEN RSS MEMBERSHIP (INCL. RSS-KNLTB-MEMBERCARD))

🎾 Een RSS Alles-In-1-Onbeperkt Maandlid betaalt geen extra kosten voor het RSS Membership. 

🎾 Een RSS Alles-In-1-Onbeperkt Maandlid is automatisch lid van de KNLTB en daarmee tevens verzekerd tegen ongevallen. 

🎾 Voor het RSS Alles-In-1-Onbeperkt Maandlidmaatschap is een opzegtermijn van één volledige kalendermaand van toepassing. Voorbeeld: Een opzegging in februari betekent uitschrijving per 1 april. In de maand maart is het RSS Alles-In-1-Onbeperkt Maandlidmaatschap dus nog actief.

🎾 Een opzegging dient middels een e-mailbericht aan [email protected] te geschieden. Na bevestiging van het bericht wordt de opzegging pas van kracht. De bewijslast van de opzegging ligt bij het RSS Alles-In-1-Onbeperkt Maandlid.

🎾 Een opzegging van het RSS Alles-In-1-Onbeperkt Maandlidmaatschap geldt niet automatisch ook voor het RSS Membership. Opzegging van het RSS Membership dient expliciet te geschieden. Zie hiervoor de specifieke voorwaarden van het RSS Membership. 

🎾 Voor het innen van het lidmaatschapsgeld (en kosten voor overige gekozen gerelateerde lidmaatschapsproducten) maakt RacketSportSchiedam gebruik van automatische incasso per maand. 

🎾 Een nieuw of terugkerend Maandlid betaalt eenmalig €20,- per persoon aan inschrijfgeld/administratiekosten. Registreren als Maandlid of het heractiveren van een Maandlidmaatschap na opzegging kan op ieder moment.

🎾 Het inschrijfgeld/De administratiekosten van €20,- worden verwerkt in de eerste betalingsmaand van de lidmaatschapsperiode.  

🎾 Het streven is dat de incasso aan het begin van iedere maand plaatsvindt.

🎾 Bij het na herinnering opnieuw niet automatisch kunnen incasseren van de lidmaatschapskosten (en kosten voor overige gekozen gerelateerde lidmaatschapsproducten) wordt de eerstvolgende maand €10,- aan administratiekosten gerekend.

🎾 RacketSportSchiedam behoudt zich het recht voor om een RSS Alles-In-1-Onbeperkt Maandlid de toegang tot het park te weigeren indien de verschuldigde bedragen niet zijn voldaan. De kosten lopen in een dergelijk geval gewoon door. Indien RacketSportSchiedam een niet-betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle kosten voor rekening van het in gebreke zijnde RSS Alles-In-1-Onbeperkt Maandlid. De bewijslast van een betaling ligt in alle gevallen bij het RSS Alles-In-1-Onbeperkt Maandlid. 

🎾 RacketSportSchiedam maakt gebruik van KNLTB.Club m.b.t. de registratie en administratie van de Maandlidmaatschappen. 

🎾 Een RSS Alles-In-1-Onbeperkt Maandlid is verplicht tijdig gegevens te wijzigen die van belang zijn om een correcte administratie te voeren. 

🎾 Om een overeenkomst van baan- of veldverhuur aan te gaan dient een RSS Alles-In-1-Onbeperkt Maandlid te reserveren via de KNLTB ClubApp waar RacketSportSchiedam gebruik van maakt of achter de login op de website van RacketSportSchiedam.  

🎾 Het is als RSS Alles-In-1-Onbeperkt Maandlid toegestaan om iemand zonder lidmaatschap bij RacketSportSchiedam mee te nemen als introducé. Voor een introducé wordt een evenredig deel van de baanhuur gerekend.

🎾 Een van de leden die onderdeel uitmaakt van een overeenkomst van baan- of veldhuur (een reservering) is verplicht om de reservering minimaal 10 minuten voorafgaand aan het spelen te bevestigen.
Een reservering waarvoor via de ClubApp of website van RacketSportSchiedam een betaling heeft plaatsgevonden, dient bij een van de medewerkers achter de bar te worden bevestigd.
Een reservering waarvoor via de ClubApp of website van RacketSportSchiedam geen betaling heeft plaatsgevonden, dient met de RSS-KNLTB-Membercard aan de Kiosk te worden bevestigd. Bij het niet op tijd bevestigen van een reservering met de RSS-KNLTB-Membercard aan de Kiosk wordt de baan of het veld teruggegeven aan het systeem oftewel de baan of het veld is weer vrij voor verhuur.

🎾 Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van het management verboden om op een gereserveerde baan/gereserveerd veld trainingen/lessen te geven of te ontvangen. 

🎾 Banen en velden die beschikbaar worden gesteld voor competities, toernooien of anderszins zijn alleen voor de betreffende doelgroep beschikbaar. De gelegenheid tot spelen voor niet-deelnemers is tijdens deze activiteiten beperkt of niet mogelijk zonder dat RacketSportSchiedam hiervoor een vergoeding schuldig is.

🎾 Na afronding van de registratie is de overeenkomst gesloten en verklaart de gebruiker/het RSS Alles-In-1-Onbeperkt Maandlid zonder voorbehoud akkoord te gaan met de geldende algemene en specifieke voorwaarden en reglementen.  

Deze specifieke voorwaarden zijn vastgesteld en in werking getreden op 01-09-2021