Specifieke Voorwaarden RSS Membership

 

RACKETSPORTSCHIEDAM 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN RSS MEMBERSHIP (INCL. RSS-KNLTB-MEMBERCARD) 

> Banen 21 dagen vooraf te reserveren.
> Alle banen met bijbetaling te reserveren.
> Maximaal 2 actieve reserveringen waarvan 1 per dag mogelijk! 

🎾 Het registratieformulier en een daarbij behorend RSS Membership is strikt persoonlijk en in geen geval overdraagbaar aan derden. 

🎾 Het RSS Membership wordt afgesloten voor onbepaalde tijd met een minimale membershipsduur van twaalf maanden. Voor een RSS Membership dat onderdeel uitmaakt van een ander Maandlidmaatschap geldt een minimale membershipsduur van drie maanden. Het RSS Membership begint altijd na het registratieproces.

🎾 Het RSS Membership begint altijd na het registratieproces. Indien bij registreren als startmoment de keuze "Meteen" is gemaakt, telt de lopende maand volledig mee. De ingangsdatum van dit Maandlidmaatschap zal dan ook op de eerste van de lopende maand worden ingesteld. 

🎾 Voor het RSS Membership is een opzegtermijn van één volledige kalendermaand van toepassing. Voorbeeld: Een opzegging in februari betekent uitschrijving per 1 april. In de maand maart is het RSS Membership dus nog actief. 

🎾 Een opzegging dient middels een e-mailbericht aan [email protected] te geschieden. Na bevestiging van het bericht is de opzegging pas van kracht. De bewijslast van de opzegging ligt bij de RSS Member. 

🎾 Voor het innen van het lidmaatschapsgeld (en kosten voor overige gekozen gerelateerde lidmaatschapsproducten) maakt RacketSportSchiedam gebruik van automatische incasso per maand. 

🎾 Een nieuw of terugkerende RSS Member betaalt eenmalig €20,- per persoon aan inschrijfgeld/administratiekosten. Registreren als RSS Member of het heractiveren van een RSS Membership na opzegging kan op ieder moment.

🎾 Het inschrijfgeld/De administratiekosten van €20,- worden verwerkt in de eerste betalingsmaand van de membershipsperiode.

🎾 De incasso vindt aan het begin van iedere maand plaats.

🎾 Bij het na herinnering opnieuw niet automatisch kunnen incasseren van de lidmaatschapskosten (en kosten voor overige gekozen gerelateerde lidmaatschapsproducten) wordt de eerstvolgende maand €10,- aan administratiekosten gerekend.

🎾 RacketSportSchiedam behoudt zich het recht voor om een RSS Member de toegang tot het park te weigeren indien de verschuldigde bedragen niet zijn voldaan. De kosten lopen in een dergelijk geval gewoon door. Indien RacketSportSchiedam een niet-betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle kosten voor rekening van het in gebreke zijnde RSS Member. De bewijslast van een betaling ligt in alle gevallen bij de RSS Member.

🎾 Een nieuwe RSS Member ontvangt binnen twee weken na inschrijving een persoonlijke RSS-KNLTB-Membercard die na bericht kan worden afgehaald bij RacketSportSchiedam. 

🎾 Voor de RSS-KNLTB-Membercard betaalt een RSS Member €10,- borg.

🎾 De €10,- borg dient bij afhalen van de RSS-KNLTB-Membercard per pin aan de bar te worden voldaan.

🎾 De RSS-KNLTB-Membercard kan bij RacketSportSchiedam van saldo worden voorzien.

🎾 Met de RSS-KNLTB-Membercard worden kortingen voor aankopen aan de bar en uit de shop bij afrekenen verrekend.

🎾 Bij het zoek of stuk raken van de RSS-KNLTB-Membercard kan middels een e-mail aan [email protected] een nieuwe RSS-KNLTB-Membercard worden aangevraagd. Hiervoor zal opnieuw €10,- aan borg worden gerekend.

🎾 Een RSS Member is automatisch lid van de KNLTB en daarmee tevens verzekerd tegen ongevallen.

🎾 Een RSS Member kan competitie tennis spelen voor Tennisvereniging Schiedam Noord en/of competitie padel spelen voor RacketSportSchiedam. Voor het competitierecht wordt eenmalig per seizoen €15 gerekend.

🎾 RacketSportSchiedam maakt gebruik van KNLTB.Club m.b.t. de registratie en administratie van de RSS Members.

🎾 Een RSS Member is verplicht tijdig gegevens te wijzigen die van belang zijn om een correcte administratie te voeren.

🎾 Om een overeenkomst van baan- of veldverhuur aan te gaan dient een RSS Member te reserveren via de KNLTB ClubApp waar RacketSportSchiedam gebruik van maakt of achter de login op de website van RacketSportSchiedam.  

🎾 Het is als RSS Member toegestaan om iemand zonder lidmaatschap bij RacketSportSchiedam mee te nemen als introducé. Voor een introducé wordt een evenredig deel van de baanhuur gerekend.

🎾 Een van de leden die onderdeel uitmaakt van een overeenkomst van baan- of veldhuur (een reservering) is verplicht om de reservering minimaal 10 minuten voorafgaand aan het spelen te bevestigen.
Een reservering waarvoor via de ClubApp of website van RacketSportSchiedam een betaling heeft plaatsgevonden, dient bij een van de medewerkers achter de bar te worden bevestigd.
Een reservering waarvoor via de ClubApp of website van RacketSportSchiedam geen betaling heeft plaatsgevonden, dient met de RSS-KNLTB-Membercard aan de Kiosk te worden bevestigd. Bij het niet op tijd bevestigen van een reservering met de RSS-KNLTB-Membercard aan de Kiosk wordt de baan of het veld teruggegeven aan het systeem oftewel de baan of het veld is weer vrij voor verhuur.

🎾 Een RSS Member die vanuit het RSS Membership ook kiest voor ander Maandlidmaatschap hoeft niet opnieuw inschrijfgeld/administratiekosten te betalen.

🎾 Bij de overstap van een ander Maandlidmaatschap naar enkel het RSS Membership wordt/worden niet opnieuw inschrijfgeld/administratiekosten in rekening gebracht.

🎾 Bij een combinatie met een ander Maandlidmaatschap vervallen de maandelijkse kosten voor het RSS Membership m.u.v. een pauzering van een Maandlidmaatschap Tennis Outdoor.

🎾 Na opzegging van het RSS Membership kan na bevestiging van RacketSportSchiedam de RSS-KNLTB-Membercard worden ingeleverd bij RacketSportSchiedam. Na inlevering wordt alleen de borg binnen twee weken teruggestort.

🎾 Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van het management verboden om op een gereserveerde baan/gereserveerd veld tennistrainingen/lessen te geven of te ontvangen. 

🎾 Banen en velden die beschikbaar worden gesteld voor competities, toernooien of anderszins zijn alleen voor de betreffende doelgroep beschikbaar. De gelegenheid tot spelen voor niet-deelnemers is tijdens deze activiteiten beperkt of niet mogelijk zonder dat RacketSportSchiedam hiervoor een vergoeding schuldig is.

🎾 Na afronding van de registratie is de overeenkomst gesloten en verklaart de gebruiker/RSS Member zonder voorbehoud akkoord te gaan met de geldende algemene en specifieke voorwaarden en reglementen.

Deze specifieke voorwaarden zijn vastgesteld en in werking getreden op 01-04-2021