Specifieke Voorwaarden Businesslidmaatschap

 

RACKETSPORTSCHIEDAM 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN BUSINESSLIDMAATSCHAP

🎾 Het formulier Contact Sponsoring en een daarbij behorend Businesslidmaatschap is strikt persoonlijk en in geen geval overdraagbaar aan derden.

🎾 Een Businesslidmaatschap wordt afgesloten voor onbepaalde tijd met een minimale duur van twaalf maanden.

🎾 Een Businesslidmaatschap begint altijd na het registratieproces. Indien bij registreren als startmoment de keuze "Meteen" is gemaakt, telt de lopende maand volledig mee. De ingangsdatum van dit jaarlidmaatschap zal dan ook op de eerste van de lopende maand worden ingesteld. 

🎾 Bij een Businesslidmaatschap zit automatisch RSS Membership voor 1 persoon (Zie ook SPECIFIEKE VOORWAARDEN RSS MEMBERSHIP (INCL. RSS-KNLTB-MEMBERCARD))

🎾 Een Businesslid betaalt geen extra kosten voor het RSS Membership. 

🎾 Voor het Businesslidmaatschap is een opzegtermijn van één volledige kalendermaand van toepassing. Voorbeeld: Een opzegging in februari betekent uitschrijving per 1 april. In de maand maart is het Sponsor pakket dus nog actief.

🎾 Een opzegging dient middels een e-mailbericht aan [email protected] te geschieden. Na bevestiging van het bericht is de opzegging pas van kracht. De bewijslast van de opzegging ligt bij het Businesslid.

🎾 Voor het innen van het lidmaatschapsgeld (en overige gekozen gerelateerde lidmaatschapsproducten) maakt RacketSportSchiedam gebruik van een factuur per jaar. 

🎾 Een nieuw of terugkerend Businesslid betaalt eenmalig €20,- per persoon aan inschrijfgeld/administratiekosten. Registreren als Maandlid of het heractiveren van een Maandlidmaatschap na opzegging kan op ieder moment.

🎾 Het inschrijfgeld/De administratiekosten van €20,- worden verwerkt in de factuur van de lidmaatschapsperiode.

🎾 RacketSportSchiedam behoudt zich het recht voor om een Sponsor de toegang tot het park te weigeren indien de verschuldigde bedragen niet zijn voldaan. De kosten lopen in een dergelijk geval gewoon door. Indien RacketSportSchiedam een niet-betaalde vordering ter betaling uit handen geeft, komen alle kosten voor rekening van het in gebreke zijn van het Businesslid. De bewijslast van een betaling ligt in alle gevallen bij het Businesslid. 

🎾 RacketSportSchiedam maakt gebruik van KNLTB.Club m.b.t. de registratie en administratie van het Businesslid. 

🎾 Een Businesslid is verplicht tijdig gegevens te wijzigen die van belang zijn om een correcte administratie te voeren. 

🎾 Om een overeenkomst van baan- of veldverhuur aan te gaan dient een Businesslid te reserveren via de KNLTB ClubApp waar RacketSportSchiedam gebruik van maakt of achter de login op de website van RacketSportSchiedam. 

🎾 Voor het Businesslid geldt dat tijdens het gebruik van een baan het geregistreerde Businesslid of een aangewezen persoon vanuit het bedrijf aanwezig dient te zijn.

🎾 Voor het Businesslidmaatschap geldt dat er tussen 08.30 uur en 18.30 uur maximaal twee speelmomenten per dag op alle baansoorten gereserveerd mogen worden. Met uitzondering van indoor padelbanen 1 & 2 en indoor tennisbaan 1, deze kunnen enkel tegen betaling worden gereserveerd.

🎾 Het geregistreerde Businesslid of de aangewezen persoon vanuit het bedrijf  is verplicht om een reservering minimaal 10 minuten voorafgaand aan het spelen te bevestigen.
Een reservering waarvoor via de ClubApp of website van RacketSportSchiedam een betaling heeft plaatsgevonden, dient bij een van de medewerkers achter de bar te worden bevestigd.
Een reservering waarvoor via de ClubApp of website van RacketSportSchiedam geen betaling heeft plaatsgevonden, dient met de RSS-KNLTB-Membercard aan de Kiosk te worden bevestigd. Bij het niet op tijd bevestigen van een reservering met de RSS-KNLTB-Membercard aan de Kiosk wordt de baan of het veld teruggegeven aan het systeem oftewel de baan of het veld is weer vrij voor verhuur.

🎾 Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van het management verboden om op een gereserveerde baan/gereserveerd veld trainingen/lessen te geven of te ontvangen. 

🎾 Banen en velden die beschikbaar worden gesteld voor competities, toernooien of anderszins zijn alleen voor de betreffende doelgroep beschikbaar. De gelegenheid tot spelen voor niet-deelnemers is tijdens deze activiteiten beperkt of niet mogelijk zonder dat RacketSportSchiedam hiervoor een vergoeding schuldig is.

🎾 Een Businesslid is verantwoordelijk voor het betalen van het sponsormateriaal. Dit zijn (meestal) eenmalige kosten.

🎾 Een Businesslid is (indien gewenst) verantwoordelijk voor het aanleveren van het ontwerp voor op het sponsordoek binnen de juiste afmetingen.

🎾 Na afronding van de registratie is de overeenkomst gesloten en verklaart de gebruiker/het Businesslid zonder voorbehoud akkoord te gaan met de geldende algemene en specifieke voorwaarden en reglementen.  

Deze specifieke voorwaarden zijn vastgesteld en in werking getreden op 01-06-2022