Specifieke Voorwaarden Sponsor-Maandlidmaatschappen Padel Indoor

 

RACKETSPORTSCHIEDAM 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN SPONSOR-MAANDLIDMAATSCHAPPEN PADEL INDOOR

🎾 Het registratieformulier en een daarbij behorend Sponsor-Maandlidmaatschap Padel Indoor is strikt persoonlijk en in geen geval overdraagbaar aan derden.

🎾 Het Sponsor-Maandlidmaatschap Padel Indoor wordt afgesloten voor onbepaalde tijd met een minimale duur van twaalf maanden.

🎾 Een Sponsor-Maandlidmaatschap Padel Indoor begint altijd na het registratieproces. Indien bij registreren als startmoment de keuze "Meteen" is gemaakt, telt de lopende maand volledig mee. De ingangsdatum van dit Maandlidmaatschap zal dan ook op de eerste van de lopende maand worden ingesteld. 

🎾 Een Sponsor-Maandlid Padel Indoor is automatisch RSS Member (Zie ook SPECIFIEKE VOORWAARDEN RSS MEMBERSHIP (INCL. RSS-KNLTB-MEMBERCARD))

🎾 Een Sponsor-Maandlid Padel Indoor betaalt geen extra kosten voor het RSS Membership. 

🎾 Voor het Sponsor-Maandlidmaatschap Padel Indoor is een opzegtermijn van één volledige kalendermaand van toepassing. Voorbeeld: Een opzegging in februari betekent uitschrijving per 1 april. In de maand maart is het Sponsor-Maandlidmaatschap Padel Indoor dus nog actief.

🎾 Een opzegging dient middels een e-mailbericht aan [email protected] te geschieden. Na bevestiging van het bericht is de opzegging pas van kracht. De bewijslast van de opzegging ligt bij het Sponsorlid Padel Indoor.

🎾 Voor het innen van het lidmaatschapsgeld (en overige gekozen gerelateerde lidmaatschapsproducten) maakt RacketSportSchiedam gebruik van automatische incasso per maand. 

🎾 Een nieuw of terugkerend Sponsor-Maandlid Padel Indoor betaalt eenmalig €20,- aan inschrijfgeld/administratiekosten. Inschrijven als Sponsorlid Padel Indoor kan op ieder moment. 

🎾 Het inschrijfgeld/De administratiekosten van €20,- worden verwerkt in de eerste betalingsmaand van de lidmaatschapsperiode.

🎾 De incasso vindt aan het begin van iedere maand plaats. Door omstandigheden kan de incasso in de eerste maanden dat RacketSportSchiedam met automatische incasso werkt wat later plaatsvinden dan gewenst!

🎾 Bij het na herinnering opnieuw niet automatisch kunnen incasseren van het lidmaatschapsgeld (en overige gekozen gerelateerde lidmaatschapsproducten) wordt de eerstvolgende maand €10,- aan administratiekosten gerekend.

🎾 RacketSportSchiedam behoudt zich het recht voor om een Sponsor-Maandlid Padel Indoor de toegang tot het park te weigeren indien de verschuldigde bedragen niet zijn voldaan. De kosten lopen in een dergelijk geval gewoon door. Indien RacketSportSchiedam een niet-betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle kosten voor rekening van het in gebreke zijnde Sponsor-Maandlid Padel Indoor. De bewijslast van een betaling ligt in alle gevallen bij het Sponsor-Maandlid Padel Indoor. 

🎾 RacketSportSchiedam maakt gebruik van KNLTB.Club m.b.t. de registratie en administratie van de Sponsor-Maandlidmaatschappen Padel Indoor. 

🎾 Een Sponsor-Maandlid Padel Indoor is verplicht tijdig gegevens te wijzigen die van belang zijn om een correcte administratie te voeren. 

🎾 Om een overeenkomst van baan- of veldverhuur aan te gaan dient een Sponsor-Maandlid Padel Indoor te reserveren via de KNLTB ClubApp waar RacketSportSchiedam gebruik van maakt of achter de login op de website van RacketSportSchiedam. 

🎾 Voor het Sponsor-Maandlidmaatschap Padel Indoor geldt dat tijdens het gebruik van een baan het geregistreerde Sponsorlid Padel Indoor of een aangewezen persoon vanuit het bedrijf aanwezig dient te zijn. 

🎾 Voor het Sponsor-Maandlidmaatschap Padel Indoor geldt dat er tussen 08.30 uur en 17.00 uur maximaal twee speelmomenten per dag op alle baansoorten gereserveerd mogen worden.

🎾 Het geregistreerde Sponsorlid Padel Indoor of de aangewezen persoon vanuit het bedrijf  is verplicht om een reservering minimaal 10 minuten voorafgaand aan het spelen te bevestigen.
Een reservering waarvoor via de ClubApp of website van RacketSportSchiedam een betaling heeft plaatsgevonden, dient bij een van de medewerkers achter de bar te worden bevestigd.
Een reservering waarvoor via de ClubApp of website van RacketSportSchiedam geen betaling heeft plaatsgevonden, dient met de RSS-KNLTB-Membercard aan de Kiosk te worden bevestigd. Bij het niet op tijd bevestigen van een reservering met de RSS-KNLTB-Membercard aan de Kiosk wordt de baan of het veld teruggegeven aan het systeem oftewel de baan of het veld is weer vrij voor verhuur.

🎾 Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van het management verboden om op een gereserveerde baan/gereserveerd veld trainingen/lessen te geven of te ontvangen. 

🎾 Banen en velden die beschikbaar worden gesteld voor competities, toernooien of anderszins zijn alleen voor de betreffende doelgroep beschikbaar. De gelegenheid tot spelen voor niet-deelnemers is tijdens deze activiteiten beperkt of niet mogelijk zonder dat RacketSportSchiedam hiervoor een vergoeding schuldig is.

🎾 Een Sponsor-Maandlid Padel Indoor is verantwoordelijk voor het betalen van het sponsormateriaal. Dit zijn (meestal) eenmalige kosten.

🎾 Een Sponsor-Maandlid Padel Indoor is (indien gewenst) verantwoordelijk voor het aanleveren van het ontwerp voor op het sponsordoek binnen de juiste afmetingen.

🎾 Na afronding van de registratie is de overeenkomst gesloten en verklaart de gebruiker/het Sponsor-Maandlid Padel zich zonder voorbehoud akkoord te gaan met de geldende algemene en specifieke voorwaarden en reglementen.  

Deze specifieke voorwaarden zijn vastgesteld en in werking getreden op 01-05-2021