Specifieke Voorwaarden Maandlidmaatschappen Tennis Outdoor

 

RACKETSPORTSCHIEDAM 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN SENIOR-INTRODUCTIE-, SENIOR-FLEXIBEL- &

JUNIOR-FLEXIBEL-MAANDLIDMAATSCHAP TENNIS OUTDOOR (INCL. RSS MEMBERSHIP)  

🎾 Het registratieformulier en een daar bijbehorend Maandlidmaatschap Tennis Outdoor is strikt persoonlijk en in geen geval overdraagbaar aan derden.  

🎾 Een Maandlidmaatschap Tennis Outdoor wordt afgesloten voor onbepaalde tijd met een minimale lidmaatschapsduur van drie maanden. Het lidmaatschap begint altijd na het registratieproces.  

🎾 Een Senior-Introductie-Maandlidmaatschap Tennis Outdoor wordt afgesloten voor drie maanden. Het lidmaatschap begint altijd na het registratieproces. 

🎾 Een Maandlid Tennis Outdoor is automatisch RSS Member (Zie ook SPECIFIEKE VOORWAARDEN RSS MEMBERSHIP (INCL. RSS-KNLTB-MEMBERCARD)). 

🎾 Een Maandlid Tennis Outdoor betaalt geen extra kosten voor het RSS Membership. 

🎾 Een Maandlid Tennis Outdoor is automatisch lid van de KNLTB en daarmee tevens verzekerd tegen ongevallen. 

🎾 Een Senior-Introductie-Maandlidmaatschap Tennis Outdoor gaat stilzwijgend over in een Senior Flexibel Maandlidmaatschap Tennis Outdoor. De minimale lidmaatschapsduur van drie maanden is hierbij ook van kracht. 

🎾 Voor de Maandlidmaatschappen Tennis Outdoor is een opzegtermijn van één maand van toepassing. Een opzegging dient schriftelijk of middels een e-mail aan [email protected] te geschieden. Na bevestiging van deze e-mail is de opzegging pas van kracht. De bewijslast van de opzegging ligt bij de leden. 

🎾 Een opzegging van het Maandlidmaatschap Tennis Outdoor geldt niet automatisch ook voor het RSS Membership. Opzegging van het RSS Membership dient expliciet te geschieden. Zie hiervoor de specifieke voorwaarden van het RSS Membership. 

🎾 Voor het innen van het lidmaatschapsgeld/de contributie maakt RacketSportSchiedam gebruik van automatische incasso per maand. 

🎾 Een nieuw of terugkerend Maandlid Tennis Outdoor betaalt eenmalig €20,- per persoon aan administratiekosten. Registreren als Maandlid Tennis Outdoor kan op ieder moment. Bij meerdere keren per kalenderjaar registreren, wordt steeds €20,- aan administratiekosten per registratie gerekend. De administratiekosten van €20,- worden verwerkt in de eerste betalingsmaand van de lidmaatschapsperiode.  

🎾 De incasso vindt plaats op de eerste dag van de maand. Bij het niet automatisch kunnen incasseren van de contributie, wordt €10,- aan administratiekosten gerekend.

🎾 RacketSportSchiedam behoudt zich het recht voor om Maandleden Tennis Outdoor de toegang tot het park te weigeren indien de verschuldigde bedragen niet zijn voldaan. De contributie loopt in een dergelijk geval gewoon door. Indien RacketSportSchiedam een niet-betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle kosten voor rekening van het in gebreke zijnde Maandlid Tennis Outdoor. De bewijslast van een betaling ligt in alle gevallen bij het Maandlid Tennis Outdoor. 

🎾 RacketSportSchiedam maakt gebruik van KNLTB.Club m.b.t. de registratie en administratie van de Maandlidmaatschappen. 

🎾 Een Maandlid Tennis Outdoor is verplicht tijdig gegevens te wijzigen die van belang zijn om een correcte administratie te voeren. 

🎾 Het tijdelijk stopzetten oftewel pauzeren van een Maandlidmaatschap Tennis Outdoor kan na de minimale lidmaatschapsduur van drie maanden voor minimaal vier en maximaal zeven maanden. De automatische incasso van het Maandlidmaatschap Tennis Outdoor wordt in deze maanden stopgezet. De automatische incasso van het RSS Membership loopt hierbij door. Na pauzering is een minimale lidmaatschapsduur van drie maanden weer verplicht.

🎾 Om een overeenkomst van baan- of veldverhuur aan te gaan dient de gebruiker te reserveren via de persoonlijke online omgeving binnen KNLTB.Club of middels de KNLTB ClubApp waar RacketSportSchiedam gebruik van maakt. 

🎾 Het is als Maandlid Tennis Outdoor toegestaan om iemand die geen Maandlid Tennis Outdoor is bij RacketSportSchiedam mee te nemen als tennisintroducé. Voor een tennisintroducé wordt een evenredig deel van de baanhuur per uur plus een introductietoeslag van €2 per uur gerekend.

🎾 Een van de Maandleden Tennis Outdoor die onderdeel uitmaakt van een overeenkomst van baan- of veldhuur is verplicht om de geboekte outdoor tennisbaan minimaal 10 minuten voorafgaand aan het spelen met de RSS-KNLTB-Membercard aan de kiosk te bevestigen. Bij het niet op tijd bevestigen van de outdoor tennisbaan wordt de outdoor tennisbaan teruggegeven aan het systeem oftewel de outdoor tennisbaan is weer vrij voor verhuur.

🎾 Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van het management verboden om op een gereserveerde tennisbaan tennistrainingen/lessen te geven of te ontvangen. 

🎾 Banen en velden die beschikbaar worden gesteld voor competities, toernooien of anderszins zijn alleen voor de betreffende doelgroep beschikbaar. De gelegenheid tot spelen voor niet-deelnemers is tijdens deze activiteiten beperkt of niet mogelijk zonder dat RacketSportSchiedam hiervoor een vergoeding schuldig is.

🎾 Na afronding van de registratie is de overeenkomst gesloten en verklaart de gebruiker zich zonder voorbehoud akkoord te gaan met de geldende algemene en specifieke voorwaarden en reglementen.  

Deze specifieke voorwaarden zijn vastgesteld en in werking getreden op 01-04-2021