Specifieke Voorwaarden RSS Membership

 

RACKETSPORTSCHIEDAM 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN RSS MEMBERSHIP (INCL. RSS-KNLTB-MEMBERCARD)  

 • Het registratieformulier en het daar bijbehorende RSS Membership is strikt persoonlijk en in geen geval overdraagbaar aan derden. 
 • Het RSS Membership wordt afgesloten voor onbepaalde tijd met een minimale membershipsduur van twaalf maanden. Voor een RSS Membership dat onderdeel uitmaakt van een Maandlidmaatschap Tennis Outdoor geldt een minimale membershipsduur van drie maanden (net als de minimale lidmaatschapsduur van een Maandlidmaatschap Tennis Outdoor). Het RSS Membership begint altijd na het registratieproces.
 • Voor het RSS Membership is een opzegtermijn van één maand van toepassing. Een opzegging dient schriftelijk of middels een e-mail aan [email protected] te geschieden. Na bevestiging van deze e-mail is de opzegging pas van kracht. De bewijslast van de opzegging ligt bij de leden. 
 • Voor het innen van het lidmaatschapsgeld/de contributie maakt RacketSportSchiedam gebruik van automatische incasso per maand. 
 • Een nieuwe of terugkerende RSS Member betaalt eenmalig €20,- aan administratiekosten. Inschrijven als RSS Member kan op ieder moment. Bij meerdere keren per kalenderjaar registreren, wordt steeds €20,- aan administratiekosten per registratie gerekend.
 • De administratiekosten van €20,- worden verwerkt in de eerste betalingsmaand van de membershipsperiode.
 • De incasso vindt plaats op de eerste dag van de maand.  
 • Bij het niet automatisch kunnen incasseren van de contributie, wordt €10,- aan administratiekosten gerekend. RacketSportSchiedam behoudt zich het recht voor om RSS Members de toegang tot het park te weigeren indien de verschuldigde bedragen niet zijn voldaan. De verschuldigde contributie loopt in een dergelijk geval gewoon door. Indien RacketSportSchiedam een niet-betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle kosten voor rekening van het in gebreke zijnde RSS Member. De bewijslast van een betaling ligt in alle gevallen bij de RSS Member.
 • Een nieuwe RSS Member ontvangt binnen twee weken na inschrijving een persoonlijke RSS-KNLTB-Membercard die na bericht kan worden afgehaald bij RacketSportSchiedam. 
 • Voor de RSS-KNLTB-Membercard betaalt een RSS Member €10,- borg.
 • De €10,- borg dient bij afhalen van de RSS-KNLTB-Membercard per pin aan de bar te worden voldaan.
 • De RSS-KNLTB-Membercard kan bij RacketSportSchiedam van saldo worden voorzien.
 • Met de RSS-KNLTB-Membercard worden kortingen voor aankopen aan de bar en uit de shop bij afrekenen verrekend.
 • Bij het zoek of stuk raken van de RSS-KNLTB-Membercard kan middels een e-mail aan [email protected] een nieuwe RSS-KNLTB-Membercard worden aangevraagd. Hiervoor zal opnieuw €10,- aan borg worden gerekend.
 • Een RSS Member is automatisch lid van de KNLTB en daarmee tevens verzekerd tegen ongevallen.
 • Een RSS Member zonder Maandlidmaatschap Tennis Outdoor kan geen competitie tennis maar wel competitie padel spelen voor Tennisvereniging Schiedam Noord dan wel RacketSportSchiedam.
 • RacketSportSchiedam maakt gebruik van KNLTB.Club m.b.t. de registratie en administratie van de RSS Members.
 • Een RSS Member is verplicht tijdig gegevens te wijzigen die van belang zijn om een correcte administratie te voeren.
 • Een RSS Member die vanuit het RSS Membership ook kiest voor een Maandlidmaatschap Tennis Outdoor hoeft niet opnieuw inschrijfgeld/administratiekosten te betalen.
 • Bij een Maandlidmaatschap Tennis Outdoor vervallen de maandelijkse kosten voor het RSS Membership tenzij het Maandlidmaatschap Tennis Outdoor gepauzeerd wordt.
 • Na opzegging van het RSS Membership kan na bevestiging van RacketSportSchiedam de RSS-KNLTB-Membercard binnen de genoemde periode worden ingeleverd bij RacketSportSchiedam. Na inlevering wordt alleen de borg binnen twee weken teruggestort.
 • Na afronding van de registratie is de overeenkomst gesloten en verklaart de gebruiker zich zonder voorbehoud akkoord te gaan met de geldende algemene en specifieke voorwaarden en reglementen.

Deze specifieke voorwaarden zijn vastgesteld en in werking getreden op 01-04-2021