Badminton

Wat is badminton?

Badminton is een balsport die wordt gespeeld met een racket en een shuttle. De shuttle, die gemaakt kan zijn van nylon of van veren, wordt over een net heen en weer geslagen met de rackets. Badminton wordt in een zaal gespeeld, zodat er geen hinder van wind en andere weersomstandigheden is.

Het speelveld voor badminton ziet er zo uit:

badminton-speelveld-01

Het veld is 13,40 meter lang en 6,10 meter breed. Het net moet bij de palen 155 cm hoog zijn. Hierbij is links in grijs aangegeven het speelveld bij een dubbelspel waarbij het donkergrijze gedeelte (“kort en breed”) een serveervak markeert. Rechts geeft in grijs het veld bij een enkelspel aan waarbij donkergrijs eveneens een serveervak (“lang en smal”) markeert.

In Aziatische landen (onder andere China, Vietnam, Indonesië en Maleisië) wordt badminton massaal gespeeld. Van de westerse landen zijn vooral Denemarken en Groot-Brittannië landen met aanzienlijke prestaties op het gebied van de badmintonsport. Badminton staat sinds 1992 op het programma van de Olympische Spelen. Daarvoor was het tweemaal een olympische demonstratiesport; in 1972 en 1988.

Geschiedenis

Algemeen wordt aangenomen dat India dus de bakermat is van het badminton omdat daar het spel POONA werd beoefend. Waarschijnlijk genoemd naar de stad Poona, die ongeveer 50 km van Bombay ligt. Engelse officieren introduceerden het spel, waarmee zij in India kennis maakten, in Engeland en omstreeks 1873 werd het spel intensief beoefend op het landgoed van de Hertog van Beaufort in Gloucestershire. De naam van dat landgoed was Badminton en aangenomen mag worden dat de naam van het landgoed is overgegaan op het spel. Uit oude schilderijen staat vast dat men het spel toch ook in Europa al kende en vermoedelijk werd het onder verschillende namen beoefend. Ken Davidson, een bekende Amerikaanse badmintonautoriteit, die zich in de geschiedenis van het badminton heeft verdiept, kwam tot de ontdekking dat het spel al in de 12e eeuw in Engeland werd gespeeld. Ook in Frankrijk kende men het spel ‘Jeu de longue plume’ al in de middeleeuwen. Er bestaat een schilderij uit de 17e eeuw van Adam Menyoki waaruit blijkt dat het spel met een kleine racket en een soort shuttle werd gespeeld. Die shuttle stond vroeger bekend als pluimbal. Een goed Nederlands woord voor badminton zou dus ‘pluimbal’ zijn.

In 1877 verschenen er spelregels in boekvorm van de hand van kolonel H.O. Selby in Karachi (India). Ondanks het feit dat er nu spelregels bestonden werd het spel toch op uiteenlopende wijzen beoefend. In sommige streken werd het spel door twee personen gespeeld, die de shuttle heen en weer sloegen en verplicht waren op dezelfde plaats te blijven staan. Elders speelde men het met drie of vijf man aan elke kant van het net. Zelfs rond 1910 was dit nog het geval. Sindsdien zijn de spelregels herhaaldelijk gewijzigd en aangepast, vooral nadat het badminton zich ontwikkelde tot een specifieke zaalsport. Het speelveld zoals wij dat kennen, heeft niet de oorspronkelijke vorm. In de tijd dat het badminton in Europa, of liever in Engeland, opgang begon te maken, kende men nog geen sporthallen. Wel had men in de kringen waar het badminton beoefend werd de beschikking over grote landhuizen met zalen van ‘kamers-en-suite’. Alleen had het veld dan, als gevolg van de suitedeuren en mogelijk kasten aan weerszijden, de vorm van een zandloper.

Oprichting Badminton World Federation (BWF)

In 1934 werd door negen landen besloten een internationale organisatie te stichten, de Internationale Badminton Federatie (IBF). Deze landen waren: Canada, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Schotland en Wales. Er werd overeengekomen dat de IBF de absolute controle over het spel en de spelregels voor de gehele wereld zou uitoefenen. De IBF is thans uitgegroeid tot een echte wereldorganisatie die het overkoepelende orgaan vormt van alle nationale bonden; zij vertegenwoordigt thans de belangen van miljoenen enthousiaste badmintonspelers. Hieronder zijn kort omschreven de doelstellingen van de IBF: Het handhaven en waar nodig aanpassen van de bestaande spelregels. Het stellen van regels voor internationale ontmoetingen. Het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de nationale organisaties. Het regelen van de Wereld Kampioenschappen voor landenteams, voor de heren bekend als THOMAS CUP en voor de dames als UBER CUP. Het slottoernooi van de THOMASUBER CUP heet SURDIMANCUP Het organiseren van de Wereldkampioenschappen zowel de SURDIMAN CUP als individueel.

In 2006 is de naam van de International Badminton Federation gewijzigd naar Badminton World Federation. De rol van de organisatie is wel gelijk gebleven. Meer informatie kun je vinden op de site van de Badminton World Federation.

Oprichting Nederlandse Badminton Bond (NBB)

Op 15 november 1931 werd in Noordwijk de Nederlandse Badminton Bond opgericht onder meer door mr. D.U. Stikker (de latere minister van buitenlandse zaken en tevens de Nederlandse vertegenwoordiger in de NATO), mr. Punt, dhr. Den Hoed en anderen. Tot en met 1938 leidde de Nederlandse Badminton Bond een redelijk bestaan, maar van een echte groei was geen sprake. Het ligt voor de hand dat door de oorlogshandelingen en alle daarmee gaande gebeurtenissen de NBB zijn activiteiten noodgedwongen moest staken. In oktober 1951 namen enthousiaste badmintonliefhebbers de organisatie weer krachtig ter hand en daarmee begint een bloeiende periode voor het badminton in Nederland. Omstreeks 1953 brachten speelgoedhandelaren en fabrikanten goedkoop materiaal op de markt. Doordat men zich gemakkelijk voor een paar centen rackets en shuttles kon aanschaffen ging badminton ‘ de straat op’. De sport werd enorm populair en men zag het in straten en op pleinen, aan het strand en op campingterreinen met groot enthousiasme beoefend worden. De groei die de Nederlandse Badminton Bond sinds dat jaar meemaakte, kent geen vergelijking met andere sporten. De NBB werd de snelst groeiende sportbond van Nederland. Vanaf 1990 is het ledenaantal teruggelopen, kijk voor een actueel ledental naar het jaarverslag bondsbestuur via www.badminton.nl/bondsvergadering/stukken…… Op zaterdag 30 januari 2010 werd de naam Nederlandse Badminton Bond veranderd in Badminton Nederland. Bij deze nieuwe naam hoort ook een nieuw logo. Badminton Nederland hoopt met deze naam meer exposure te verwerven en duidelijker over te komen naar leden en publiek. De volgende dag werd er een overeenkomst getekend tussen Badminton Nederland en Gehandicaptensport Nederland. Deze overeenkomst houdt in dat Badminton Nederland de verantwoordelijkheid overneemt voor alle activiteiten op het gebied van para-badminton

Wat heb je nodig voor badminton?

Om te kunnen badmintonnen heb je een badmintonracket nodig. Het racket is een stuk lichter dan een tennisracket maar heeft net als een tennisracket wel snaren. Schoenen dienen licht en veerkrachtig te zijn met goede steun en een goed, lichtgekleurd profiel. Daarnaast is er een shuttle nodig. Doorgaans wordt er gespeeld met nylon shuttles door recreanten en de onderste competitieteams en veren shuttles voor de competitieteams vanaf de eerste klasse.

Wat zijn de spelregels van badminton?

De toss

Voordat een spel begint is er een loting (toss). Wie deze toss wint mag een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:
– eerst serveren of eerst de service ontvangen, of:
– het spel beginnen aan de ene kant dan wel aan de andere kant.
De tegenpartij kiest uit de overgebleven mogelijkheden. Dus indien bijvoorbeeld de winnaar van de toss er voor kiest om eerst te serveren, dan is de verliezer van de toss de eerste ontvanger en kiest deze dus de kant van het veld waarop hij/zij begint.

De service

Een service is goed als:
– deze onderhands geslagen wordt, d.w.z. racketblad en –steel moeten naar beneden wijzen als je de shuttle raakt en de shuttle moet op het moment van raken onder je middel zijn;
– deze diagonaal in het juiste speelvak wordt gespeeld;
– de serveerder niet op of tegen de lijnen staat;
– de serveerder met beide voeten op de grond staat.
Bij de stand 0-0 en alle even punten, wordt geserveerd vanuit het rechter serveervak. Bij alle oneven punten wordt geserveerd vanuit het linker serveervak.
Service enkelspel:
– Iedere speler heeft één servicebeurt.
– In één servicebeurt kunnen nul, één of meer punten gescoord worden.
– Als je een fout maakt, gaat de service naar de tegenstander en deze krijgt een punt.
Service dubbelspel:
– Ieder team heeft een servicebeurt.
– In één servicebeurt kunnen nul, één of meer punten gescoord worden door dezelfde speler.
– Er wordt alleen van serveervak gewisseld als je zelf (of je partner) een punt maakt.
– Als je een fout maakt, gaat de service naar de tegenstander en deze krijgt een punt.

De telling

Er wordt gespeeld op basis van het rally-point systeem (elke punt is ook echt een punt). De wedstrijd gaat om 2 gewonnen games tot 21 punten. Er moet worden gewonnen met een verschil van 2 punten tot een maximum van 30. Dus wie als eerste de 30 bereikt heeft de game gewonnen.
Je scoort een punt als:
– als je de shuttle in het speelveld van de tegenstander op de grond slaat;
– als de tegenstander de shuttle in het net, onder het net, tegen het plafond of zijmuren of buiten jouw
speelveld slaat;
– als de tegenstander de shuttle slaat voordat deze over het net is;
– als de tegenstander de shuttle tweemaal achter elkaar raakt.
Je krijgt een punt tegen als :
– als de shuttle binnen je speelveld op de grond valt;
– als de shuttle tijdens de service, buiten het juiste serveervak van je tegenstander valt;
– als je in het net slaat;
– als je de shuttle tweemaal achter elkaar raakt.

Een let betekent dat de rally opnieuw moet worden gespeeld als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis (bijvoorbeeld als de shuttle van anderen in het veld valt).

Op de website van Badminton Nederland vind je de uitgebreide officiële spelregels.