Pickleball

Wat is Pickleball?

Pickleball is een balsport die elementen van badminton, tennis en tafeltennis combineert. De sport is voor alle leeftijden om fanatiek en op hoog niveau of recreatief tot op hoge leeftijd te spelen. Pickleball is een sport voor iedereen, alle leeftijden en alle niveaus! Het is makkelijk te leren en het geeft veel plezier.

De sport wordt gespeeld op een veld met dezelfde afmetingen als een dubbelspel badmintonveld. Het net is vergelijkbaar met een tennisnet, maar dan wat lager. Het spel wordt gespeeld met een harde ‘paddle’ en een harde, holle plastic bal met gaten.

Hoewel pickleball lijkt op tennis, zijn er belangrijke verschillen die pickleball meer toegankelijk voor met name kinderen en senioren maken. De belangrijkste van deze verschillen is de snelheid van de bal. Deze heeft een derde van de gemiddelde snelheid van een tennisbal. Even belangrijk is echter de grootte van de baan: iets minder dan een derde van de totale oppervlakte van een tennisbaan. Deze kleinere oppervlakte in combinatie met de langzamere bewegende bal en een onderhandse opslag maakt pickleball veel makkelijker te spelen dan tennis.

Het pickleballveld is vergelijkbaar met een dubbelspel badmintonveld. De werkelijke grootte van het veld is  is 13,4 x 6,1 meter (44 bij 20 ft) voor zowel dubbel- als enkelspel. De nethoogte is 91,4 cm (36 inch)  aan de uiteinden, en 86,4 cm (34 inch) in het midden. Het vak tussen de servicelijn en het net heet de non-volley zone en hier mag je alleen inkomen als de bal eerst gestuit heeft. Volgens de officiële maten moet de kitchenlijn iets verder van het net liggen dan bij een badmintonveld (op 2,13 meter van het net ipv 1,98 m)

Op elk verhard veld met niet te veel oneffenheden kun je pickleballen. Kunstgras, gravel en french court zijn niet geschikt.

Geschiedenis

Pickleball is een (voor Nederland) vrij nieuwe sport. Op vrijdagmiddag 1 Maart 2013 is op het Java-eiland in Amsterdam de eerste wedstrijd op Nederlandse bodem gespeeld! Ondertussen is er een actieve pickleballgroep in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Almere, Oosthem, Melick, Eefde en Haarlem. Nieuwe initiatieven worden actief ondersteund door de pickleballbond. Elk jaar is het NK en elke 2 jaar is er een groot internationaal toernooi.

In de USA is het aantal pickleballers de laatste jaren explosief gegroeid naar miljoenen spelers en overal zijn nu clubs en banen. Het picklebalvirus wordt inmiddels steeds meer over Nederland te verspreidt. Als sport voor alle leeftijden om fanatiek en op hoog niveau of recreatief tot op hoge leeftijd te spelen. Pickleball is een sport voor iedereen, alle leeftijden en alle niveaus! De reacties van deelnemers zijn onverdeeld enthousiast! Het is makkelijk te leren en je hebt vooral veel plezier.

Wat heb je nodig voor Pickleball?

Voor pickleball gebruik je een ander racket dan voor tennis en padel. Het pickleballracket heeft geen snaren zoals het tennisracket en heeft geen gaten zoals het padelracket, maar is wel net als een padelracket in zijn geheel meestal van kunststof. Het racket is +/- 40 centimeter lang en +/- 21 centimeter breed. De bal is een geperforeerde harde bal van plastic.

Wat zijn de spelregels van Pickleball?


De bal wordt onderhands geserveerd, startend aan de rechterzijde van het veld en wordt diagonaal gespeeld naar het tegenoverliggende servicevak. De ontvangende partij moet de bal eerst laten stuiten, voor ze hem retourneren. En vervolgens moet ook de serverende partij de bal eerst laten stuiten. Pas de derde bal mag ook in één keer, d.m.v. een volley geslagen worden. Met stuit mag ook.

Punten kunnen alleen door de serverende partij worden gescoord. Je hebt een punt als de tegenstander er niet in slaagt een bal terug te slaan, de bal uit slaat, de geserveerde bal niet eerst laat stuiten, volleyt vanuit de non-volley-zone of zelf geraakt wordt door de bal. De game eindigt als een van de partijen elf punten heeft behaald met twee punten verschil.

Wanneer een partij een punt scoort, serveert dezelfde persoon door, maar dan vanaf de andere kant. Wanneer een speler het punt verliest serveert zijn medespeler vanaf de kant waar hij op dat moment staat. Als ook deze zijn service verliest gaat deze over naar de andere kant, waar de speler die rechts staat begint. Alleen aan het begin van de wedstrijd serveert maar 1 speler, waarna hij overgaat naar de andere kant.

Bij enkelspel begin een speler links met serveren als hij een oneven aantal punten heeft en rechts bij een even aantal.

De score werkt alsvolgt: 1-0-1 betekent serverende partij heeft 1 punt, andere nog geen en het is de eerste serveerder.

Meer informatie over pickleball? Klik op onderstaande link!

https://www.playpickleball.com