Voorwaarden, Reglement en Privacy

 

Op de volgende pagina's zijn onze voorwaarden, reglement en Privacy Statement verder uitgewerkt:

  1. Algemene voorwaarden en Park-, Baan- en Veldreglement
  2. Specifieke voorwaarden RSS Membership
  3. Specifieke voorwaarden RSS Maandlidmaatschappen
  4. Privacy Statement

Op moment van registeren wordt u gevraagd hiervan kennis te nemen en verklaart u zich akkoord met de inhoud hiervan.