Voorwaarden, Reglement en Privacy

 

Op de volgende pagina's zijn onze voorwaarden, reglement en Privacy Statement verder uitgewerkt:

  1. Algemene Voorwaarden en Park-, Baan- en Veldreglement
  2. Specifieke Voorwaarden RSS Membership
  3. Specifieke Voorwaarden RSS Maandlidmaatschappen Tennis Outdoor
  4. Specifieke Voorwaarden Sponsorlidmaatschappen Padel Indoor
  5. Specifieke Voorwaarden Contractbaan Padel Indoor
  6. Specifieke Voorwaarden Contractbaan Tennis Indoor
  7. Privacy Statement

Op moment van registeren wordt u gevraagd hiervan kennis te nemen en verklaart u zich akkoord met de inhoud hiervan.